Премини към основното съдържание

Политика за защита на личните данни

Вие сте тук

Данните които събираме при поръчка за нашите потребители се използват Само за да бъде обработена и доставена пратката.

Лицето което се регистрира като потребител в нашия уеб сайт, се ангажира с определени условия. Това са: създаване на профил, поръчване на продукти, изпращане на информация и обратна връзка. Ако лицето откаже да предостави задължителните данни за дейността, която иска да използва, няма да му бъде предоставена. При регистрация Потребителят изрично се съгласява, че www.obeci.bg има право да събира, използва и обработва предоставената от него информация. Това е информация, чрез която лицето може да бъде идентифицирано – име, фамилия, адрес, телефон която то предоставя доброволно при регистрация по чл. 7

Ние се ангажираме да Не предоставяме личните ви данни на трети лица. Сигурността на информацията е от Първостепенно значение от нас и затова вземаме необходимите мерки за предпазване на личните Ви данни. Достъп до нашата страница за лицата от тип Потребител е чрез потребителско име и парола. Вашата парола е криптирана и Ви препоръчваме да не я разгласявате. Личните Ви данни се съхраняват на защитен сървър, достъпът до които е силно ограничен.

Ако желаете да ви бъдат премахнати личните данни от сайта, моля да заявите на следния e-mail: admin@obeci.bg